Pro bono


Firma Dragmor działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej wspierając między innymi liczne akcje organizowane przez Prefekturę Miasta Baia Formosa. Jednym z przejawów takich działań jest zorganizowanie dla mieszkańców Baia Formosa, przy współpracy z prefekturą, bezpłatnego kursu języka angielskiego. Interaktywne zajęcia prowadzone są w sali należącej do władz miasta, a ich celem jest przygotowanie uczestników kursu do obsługi turystów w języku angielskim. Zainteresowanie kursem ujawniło jak duże jest zapotrzebowanie na szkolenia wśród mieszkańców Baia Formosa. W zajęciach uczestniczą pracownicy barów i restauracji, pensjonatów, sklepów, rzemieślnicy i artyści - zarówno z Baia Formosa, jak i z odległej o 15 km miejscowości Sagi, należącej do tej samej gminy.


 

Dzień Dziecka w Baía Formosa

Kolejnym przykładem aktywności społecznej firmy jest coroczne współorganizowanie Dnia Dziecka w Baia Formosa. Wydarzenie to realizowane jest wraz z Prefekturą miasta Baia Formosa i przy wsparciu Konsula Honorowego Federacyjnej Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku, pana Grzegorza Hajdarowicza. W tym dniu odbywają się m.in. pokazy polskich filmów rysunkowych oraz szereg innych pokazów i konkursów dla dzieci.

 

 


 

Sprzątanie plaż

Firma Dragmor aktywnie działa również na rzecz ochrony środowiska, czego przykładem jest cykliczne włączanie się m.in. w ruch „Clean Up The World” . W tygodniu poprzedzającym akcję dla dzieci i młodzieży ze szkół w Baia Formosa są organizowane prelekcje i wykłady na temat ochrony środowiska. W ramach akcji „Międzynarodowego dnia sprzątania świata” uczniowie sprzątają śmieci z plaży, a następnie sadzą m.in. na terenie miasta Baia Formosa sadzonki kwiatów w oponach pochodzących z recyklingu. Na zakończenie akcji odbywają liczne konkursy z nagrodami.

 


​Kolejnym cyklicznym wydarzeniem jest współorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „FINC”, oraz organizowanie konkursów - np. Konkursu filmów jednominutowych, którego laureat wziął udział w Festiwalu Filmowym Off Plus Camera w Krakowie.