Fazenda

Fazenda Estrela to ok. 25.000.000 m2,, ok. 6,5 kilometra plaż, ponad 30 tysięcy palm kokosowych, drzewa mango, nerkowca, pitanga, palmy olejowe dende oraz mangrowiec z całym bogactwem niespotykanej gdzie indziej fauny.

Ze względu na wyjątkowy charakter miejsca oraz jego bogactwo ekologiczne stale prowadzone są prace mające na celu ochronę środowiska i zabezpieczenie istniejących zasobów naturalnych. Przykładem takich prac jest umacnianie wydm, udrażnianie kanałów, rozsada palm kokosowych, czyszczenie drzew, uprawa roślin ozdobnych oraz ochrona zwierząt.

 fazenda L


Położenie