Murton International

Murton International B.V.

kontakt:
Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Nr w rejestrze: 24266708

Zarząd:
Piotr Maj
Rafał Dziuba

Kapitał zakładowy  18.000 Eur