Dragmor Brasil

Dragmor Brasil Empreendimentos Ltda

kontakt:
Rua Rui Barbosa, 442, Bela Vista, CEP: 01326-010, Sao Paulo-SP

Nr w rejestrze CNPJ/MF:11.426.542/0001-47

Zarząd:
Wojciech Kordecki

Kapitał zakładowy 344.001 BRL

Murton International

Murton International B.V.

kontakt:
Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Nr w rejestrze: 24266708

Zarząd:
Piotr Maj
Rafał Dziuba

Kapitał zakładowy  18.000 Eur